AD header2

BEHOEFTE

Van Bruggen Adviesgroep is als onafhankelijk financieel adviesketen een gerenommeerde speler op de woningmarkt. Frequent worden zij door bepaalde media geconsulteerd voor hun inzichten over die huizenmarkt. Behoefte was echter om specifieker en frequenter op bepaalde thema’s in de media zichtbaar te zijn. Een voorbeeld van zo’n thema is ‘De vijftigplusser op de woningmarkt’.

OPLOSSING

Direct na de start van onze samenwerking hebben wij zeer uitgebreide interviews afgenomen met een flink aantal professionals uit de organisatie. Deze gesprekken hebben uiteindelijk als brandstof gediend voor invalshoeken op het gebied van de ‘Vijftigplusser op de woningmarkt’. Met behulp van data hebben we diverse invalshoeken en de persberichten die daaruit voort zijn gekomen nóg eens extra gewicht mee kunnen geven.

RESULTAAT

Met behulp van data (facts over doorstroming vijftigplusser op woningmarkt) en de expertise vanuit de organisatie hebben we kunnen bewijzen dat naast de starter ook de oudere in de knel zit op de woningmarkt.

Het bijbehorende en nieuwswaardige bericht is uiteindelijk, met behulp van ons netwerk, veelvuldig in de media verschenen. Precies zoals Van Bruggen Adviesgroep en Hibou het voor ogen hadden en hebben. Ons werk Van Bruggen Adviesgroep rondom vastomlijnde thema’s zichtbaarheid te geven gaat door.

 

Vragen of interesse? Ik vertel u graag meer

Hibou medewerkers 100x100 kleur benjamin

Benjamin Fledderus

benjamin@hibou.nl

Contact opnemen